ประชาสัมพันธ์จากเขตฯ

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ผอ.รร.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

User Rating:  / 1
PoorBest 
Details

นางนทีกานต์   บุตรคง ผอ.รร.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่

nongpai

ชื่อ - สกุล   นางนทีกานต์   บุตรคง        อายุ 44 ปี    เบอร์โทร 089-539-1784

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประวัติการศึกษา

               w ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร์)

                 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ   เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐

               w ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ประวัติการฝึกอบรม                                                         

    w การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง เมื่อวันที่ ๑5 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

   w การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

   w อบรมโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

   w การศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

   w การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

w อบรม PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

w โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

w ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

w การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

w อบรมเลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

w การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

w อบรมทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

w การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

w แนวทางการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลครั้งที่ 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

  

ประวัติการรับราชการ

    w เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔1   ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม   สำนักงานสามัญศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

    w ย้ายและแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ 3 โรงเรียนตาพระยา

อำเภอตาพระยา    จังหวัดสระแก้ว  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕43

   w อาจารย์ ๑ ระดับ 4 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕43

   w อาจารย์ ๑ ระดับ 4 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕44

   w อาจารย์ ๑ ระดับ 5 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.๒๕47

    w ครู คศ.๑ โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒  เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

    w ครู คศ.2 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕51

    w ครู คศ.3 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕56

    w รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 โรงเรียนวัดหนองติม   ตำบลทัพราช   อำเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕9

    w รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61

    w ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา

จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • 20.jpg
  • p2.jpg
  • p4.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7151911
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
2141
10655
12796
7095084
105115
279270
7151911

IP คุณ : 3.236.117.38
วันนี้: 15-06-2021 เวลา: 07:59