หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ผอ.รร.บ้านโคกปราสาท

User Rating:  / 0
PoorBest 
Details

นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร ผอ.รร.บ้านโคกปราสาท

kongpa

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ชื่อ-สกุล นางธนภรณ์ ประยงค์เพชร  อายุ   46 ปี   เบอร์โทร 081-3744285

ประวัติการศึกษา

-          อ.วท.คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

-          ค.บ.การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

-          กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการฝึกอบรม

-   อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active Learning สำหรับครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-          อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรม“โครงการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-          อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพด้วยรูปแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

โดยชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          อบรมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง

ประวัติการรับราชการ

-          8 มิถุนายน 2541 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          15 กันยายน 2543 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

-          1 กุมภาพันธ์ 2546 ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • 20.jpg
  • p2.jpg
  • p4.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

20153209351

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

6830667
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
336
9792
34147
6732622
63141
229079
6830667

IP คุณ : 3.238.71.80
วันนี้: 07-05-2021 เวลา: 01:14