ระบบ training Obec

Details
Published on Friday, 07 July 2017 15:26
Written by พรรณวิภา
Hits: 68299

                                                    updated click here 1436940621

10anidot5b ระบบสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าสู่ระบบ 

10anidot5b ขั้นตอนการเข้าใช้งานของผู้อำนวยการโรงเรียน

10anidot5b คู่มือสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน  คลิก

 

10anidot5b ระบบสำหรับครูเพื่อเข้ารับการพัฒนา  เข้าสู่ระบบ

10anidot5b คู่มือการใช้งานสำหรับครู  คลิก

                                 

   เรียน  ผอ.รร.ทุกท่าน

1. ก่อนทำการเข้าใช้งาน ผอ.รร.จะได้รับจดหมายเข้าจากอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    หลังจากนั้นกด Link ในข้อความอีเมลล์ เพื่อไปกำหนดรหัสผ่านของตัวเอง พร้อมจดบันทึกไว้ 
2. หลังจากทำการตั้งรหัสผ่านตามข้อ1เสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่หน้าเว็บไวต์      http://training.obec.go.th/admin เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้
 3.หากยังไม่ได้รับอีเมลล์แจ้งเตือน ผู้อำนวยการต้องทำการติดต่อแอดมินจากเขตพื้นที่การศึกษา0814025771
4. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
5. หากยังเข้าไม่ได้ หรือปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้หยุดพักไว้ก่อน 10 – 30 นาที หลังจากนั้นลองเข้าใช้งานใหม่  
5. หน้าที่หลักของผู้อำนวยการคือ อนุมัติการลงทะเบียนหลักสูตรของครูในโรงเรียน 
ด้วยความเคารพอย่างสูง

10anidot5b ขั้นตอนของระบบ Training Obec 

1. ครูลงทะเบียน
2. ครูเลือกหลักสูตรที่ต้องการ
3. ครู เขียนเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องไปอบรมในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเสนอ ผอ.รร. อนุมัติ
4. ผอ.รร. เข้าระบบ เพื่อเช็คดูว่ามีครูขออนุมัติเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรใด มีความเหมาะสมและจำเป็น 
5. ผอ.รร. อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
6. เจ้าหน้าที่บุคคล ตรวจสอบคำขอที่มาจากโรงเรียน  อนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
7. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบคำขอที่ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบุคคล ตรวจสอบเงินเหลือของแต่ละบุคคล อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
8. ครู ตรวจสอบการอนุมัติ จากฝ่ายต่างๆ ผ่านทางหน้าจอของตนเอง
9. เมื่ออนุมัติครบทุกฝ่าย ครูปริ้นเอกสาร มายืมเงินที่เขตค่ะ
10. ครูเข้ารับการพัฒนาตามกำหนดการ
11. เมื่อผ่านการพัฒนา ให้ครูกลับมารายงานผลกับ ผอ.รร.
12. ผอ.รับทราบในระบบ 
13. ข้อมูลการพัฒนาจะถูกบันทึกเข้าไปในประวัติของครูเป็น e-portfolio เก็บเป็น logbook เพื่อใช้ในการทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่