กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Details
Published on Sunday, 28 June 2020 12:14
Written by Super User
Hits: 831

                    วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดเขาตาก้อน ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบาล
23       24
25       26

    วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้บุคลากรทุกคนสวมป้ายชื่อในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งด้านหลังป้ายชื่อจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์การบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งธรรมภิบาล

รปภาพ9รปภาพ10

รปภาพ11รปภาพ12

            วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเป็นมาตรการในการสร้างความตระหนักให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เห็นถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะทิ้งลงถังให้ถูกประเภท

รปภาพ1รปภาพ2

รปภาพ3รปภาพ4
รปภาพ5รปภาพ7

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดอาคาร วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

27 127 2

27 325 4

25 525 6

27 727 8

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 2 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำแอลกอฮอล์เจลไว้สำหรับล้างมือ และร่วมกันทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารสำนักงานบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราขการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

95501023 573826253509538 3936139099294924800 o95386352 573828516842645 3121000855369678848 o

95404947 573829053509258 3439203025141366784 o95488295 573828686842628 4696217211105181696 o

95664504 573829200175910 5530239245114933248 o95467146 573829263509237 1107578443941281792 o

95440733 573829846842512 8363246776462868480 o95591170 573829623509201 3987216027199995904 o

                     วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานดำเนินการชี้แจงข่าวสารสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และข้อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผ่านทางรายการ แจ้งข่าวชาวสระแก้ว 2 ซึ่งมีการออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 น. ผ่านทางช่องทาง Youtube Chanel การริเริ่มรายการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารทางราชการ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2829
3032

               วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำควมสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (Big Cleaning Day) ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

25 125 2

25 325 4

25 525 6

25 725 8