ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Details
Published on Saturday, 22 June 2019 10:11
Written by Super User
Hits: 1398

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

new1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน

 

การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิก

new1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน

 

การสอน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย

 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิก

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 10anidot5b ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

 

alto falante 318 37556new1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบข้อสอบ

มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

 

   
10anidot5b ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก 

 

10anidot5b ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก
                
10anidot5b ประกาศผู้ชนะสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายเชือกป้องกันนกภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก     
 
 

 102664191 263075241702506 3117659083112933443 n103797532 299613247887872 7741429938140122418 n

alto falante 318 37556new1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

 

 10anidot5bประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV  

 

10anidot5b ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี2562 

 

10anidot5b ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

 

10anidot5b  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้

 

 

alto falante 318 37556new1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

10anidot5b ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่              

 
10anidot5bประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561

alto falante 318 37556ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ คลิก

hot 1 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

alto falante 318 37556 ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (DLIT) คลิก

hot 1เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) คลิก