ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Details

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

new1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน

การสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิก

new1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน

การสอน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิก

 

alto falante 318 37556new1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

10anidot5b ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (7 ต.ค.63)  คลิก

10anidot5b ประกาศ แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (4 ธ.ค.63) คลิก

10anidot5b ประกาศผลผู้การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 คลิก

10anidot5b ประกาศผลผู้การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 คลิก

10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค.2563) คลิก

10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย.2563)     คลิก        

10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค.2564) คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 64) คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ.64) คลิก
10anidot5bประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกเกียรติบัตร ประเภทกระดาษแข็ง แบบเปิดขึ้นด้านบน โดยวิธี           เฉพาะเจาะจง (15 ธ.ค.63) คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบและพิมพ์เกียรติบัตร เด็กดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2564 โดย        วิธีเฉพาะเจาะจง (25 ธ.ค. 63) คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแผ่นป้ายอะคริลิค สีนำ้เงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      (11 ม.ค.64)
คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ นข 2288 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      (3 มี.ค.64)
คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     (25 พ.ย. 2563)
คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ข้อสอบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       (8 มี.ค.64) คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซัก รีด ผ้าม่าน ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะ              เจาะจง (5 ม.ค. 64) คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ นข 3509 สก จำนวน 1 คัน
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค.63)
คลิก
10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค.64) คลิก

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

 10anidot5b ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

 

alto falante 318 37556 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

10anidot5b ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบทดสอบข้อสอบ

มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

 

   
10anidot5b ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก 

 

10anidot5b ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก
                
10anidot5b ประกาศผู้ชนะสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายเชือกป้องกันนกภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  คลิก     
 
 

 102664191 263075241702506 3117659083112933443 n103797532 299613247887872 7741429938140122418 n

alto falante 318 37556new1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

 

 10anidot5bประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ DLTV  

 

10anidot5b ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี2562 

 

10anidot5b ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

 

10anidot5b  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้

 

 

alto falante 318 37556new1 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

10anidot5b ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่              

 
10anidot5bประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2561

alto falante 318 37556ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ คลิก

hot 1 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คลิก

alto falante 318 37556 ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (DLIT) คลิก

hot 1เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) คลิก

 

 

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7985614
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
658
7678
35842
7903277
141505
178404
7985614

IP คุณ : 3.239.50.33
วันนี้: 23-10-2021 เวลา: 02:32