สารสนเทศ สพป.สระแก้ว 2 ประจำปี 2558

Details
Published on Monday, 15 June 2015 21:46
Written by พรรณวิภา
Hits: 74622

    10anidot5b จำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย.2558 xls.  pdf.

 

                       ข้อมูลสารสนเทศ 10 มิถุนายน 2558

10anidot5bสรุปจำนวนโรงเรียน นักเรียน ประจำปี 2558 ทุกสังกัด  xls.  pdf.

10anidot5b สรุปข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ห้องเรียน   xls   pdf
 
10anidot5b จำนวนนักเรียน แยกเพศ ชั้นโรงเรียนขยายโอกาส    xls.  pdf.
 
10anidot5b จำนวนนักเรียน แยกเพศ ชั้นโรงเรียนขนาดเล็ก     xls. .  pdf.
 
10anidot5b สรุปข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด      xls.  pdf.
 
10anidot5b ข้อมูลโรงเรียนนักเรียนแยกตามอำเภอ  xls.   อรัญประเทศ   วัฒนานคร  ตาพระยา  โคกสูง
        
10anidot5b เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนเพิ่ม/ลด ปี 2557 และ 2558 xls.  pdf
 
10anidot5b ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนในสังกัด click 1
 
 
 
teeth smile ข้อมูลสารสนเทศต่างสังกัด
                                     10anidot5bสังกัดเอกชน                                   10anidot5b สังกัดเทศบาล
 
                         0068 green box จำนวนนักเรียน แยกเพศ ชั้น click             0068 green box จำนวนนักเรียน แยกเพศ ชั้น click
                         0068 green box จำนวนครู    click                                     0068 green box  จำนวนครู click
                         0068 green box โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว click
 
 
สังกัดตชด.
 
                                                         0068 green box จำนวนนักเรียนแยกเพศ ชั้น click
                                                         0068 green box จำนวนครู click