บทความเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Details
Published on Friday, 20 April 2018 15:02
Written by พรรณวิภา
Hits: 2072

hot หัวหน้างานการเงินต้องรับผิด ... เพราะผู้ใตับังคับบัญชายกเลิกใบเสร็จและทุจริตเอาเงินไป 

hot ทุจริตเงินคนพิการ 

hot ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์