รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

Details

วันที่  2  กันยายน  2559 ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังข้อมูล และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีคณะที่ติดตามประกอบด้วยพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านจังหวัดสระแก้ว มีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พร้อมรับชมวีดิทัศน์ยุทธศาสตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วีดิทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว การนี้ นายสิงห์  โพธิ์งาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ครู และนักเรียนร่วมต้อนรับและรับทราบนโยบายการตรวจติดตามด้วย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้สัมภาษณ์ หลังการประชุม ว่าการประชุมในวันนี้  เพื่อมารับทราบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว รับทราบแผนงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ของทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 เขตพื้นที่รวมทั้งจังหวัดสระแก้ว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาล ได้พิจารณาในส่วนเกี่ยวข้อง คือ ด้านการผลิตและการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินไปตามแผน ที่เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ มาเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ยิ่งทำให้เกิดการพัฒนาแผนที่เข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป สำหรับการจัดทำแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แนวทาง ต้องครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศ ไม่เฉพาะ ใน 4 ตำบลของจังหวัดสระแก้วเท่านั้น แผนดี ต้องปฏิบัติให้ดีด้วย

ในโอกาสเดียวกัน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่แสดงความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ภายใต้ " สระแก้วมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวหน้า ด้วยการศึกษาเพื่อมีงานทำ" ของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว จำนวน 7 บูธ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ 4 ดีวิถีพอเพียงจังหวัดสระแก้ว ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี พร้อมที่จะเปิดทอสอบระบบการจัดการฐานเรียนรู้ และเปิดให้เข้าชม ในเร็วนี้

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตามที่รัฐบาลได้ประกาศในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ "แผนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาพิเศษสระ แก้ว ปี พ.ศ. 2560-2564" ภายใต้วิสัยทัศน์ "ภายในปี พ.ศ. 2564 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพพร้อมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" โดยอาชีพรองรับจุดยืนการพัฒนา จะเน้นด้านการเกษตร "การเป็นเมืองแห่งพืชพลังงาน" การท่องเที่ยว "เมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมขอม" การค้าชายแดน "เมืองส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน" ตามยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง "คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี" และเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ท่านสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ทาง facebook  ชื่อเพจ  ประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต 2  และทางเว็ปไซต์ สพฐ.ที่ http://www.obec.go.th/news/74108)

14067739 694556860691747 700837657919537343 o resize

14138238 694557407358359 5268943316196886065 o resize

14138592 694543000693133 6401502186933262703 o resize

14188135 694543187359781 7905129772633216810 o resize

14125496 694560270691406 8040731520477281386 o resize

 

   

u6333

   
   

socaisk2

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7808475
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
1148
5541
34668
7736782
142770
170549
7808475

IP คุณ : 3.238.95.208
วันนี้: 25-09-2021 เวลา: 05:30