รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว

Details
Published on Monday, 28 June 2021 15:36
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 106

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 3 ลงพื้นที่มอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับ/ดูแล สถานศึกษาในสังกัด ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2

2606023

2606007

2606002

2606016

2606021

2606007

2606018

2606003

2606005

2606008

2606025

2606024

2606022