สพป.สระแก้ว เขต 2 ร่วมนำเสนอประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว

Details
Published on Thursday, 24 June 2021 16:46
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 122

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอประเด็นการพิจารณา จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดสระแก้ว (Sakaeo Safe School : SSS) และการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

2406005

2406002

2406003

2406004

2406006

2406007

2406008

2406001