สพป สระแก้ว เขต 2 ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Details
Published on Thursday, 24 June 2021 16:42
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 103

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2พร้อมด้วย นายปรีดี โสโปร นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต และเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ((Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมเน้นย้ำในการการออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของทุกๆ โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2306013

2306012

2306014

2306015

2306018

2306001

2306003

2306004

2306005

2306007

2306006

2306009

2306017

2306015