สพป.สระแก้ว เขต 2 สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในสังกัดในการเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

Details
Published on Monday, 07 June 2021 16:10
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 100

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วย นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในสังกัด และเชิญชวนให้บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100% พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองก่อนพาบุตรหลานเข้าเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

0706002

0706004

0706001

0706003