สพป.สระแก้ว เขต 2 พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Details
Published on Monday, 16 November 2020 14:21
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 126

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาโครงการ กิจกรรมที่มีความจำเป็น และเร่งด่วน โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

1611006

1611002

1611001

1611003

1611004

1611005

1611008

1611009