สพป.สระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2563

Details
Published on Monday, 09 November 2020 09:32
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 129

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

0511022

0511006

0511008

0511007

0511012

0511014

0511016

0511017

0511020

0511004

0511002

0511024

0511013