สพป.สระแก้ว เขต 2 พิจารณาโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน

Details
Published on Wednesday, 08 July 2020 09:40
Written by ประชาสัมพันธ์
Hits: 229

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 มอบหมายให้ นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

meet1july3

meet1july4

meet1july1

meet1july7

meet1july6