ประชาสัมพันธ์จากเขตฯ

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ 2560

User Rating:  / 0
Details

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 แจ้งสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2560 ใหม่ เนื่องจาก สพฐ. มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่สามารถขอได้ โดยให้ขอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และเพื่อความรวดเร็วของข้อมูลให้ส่งข้อมูลในรูป Excel  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณ

n:แจ้งสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558

User Rating:  / 0
Details

แจ้งโรงเรียนเรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Attachments:
Download this file (book.pdf)book.pdf[หนังสือนำ]59 kB
Download this file (math3.pdf)math3.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบคณิตป.3]141 kB
Download this file (math6.pdf)math6.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบคณิตป.6]148 kB
Download this file (science3.pdf)science3.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบวิทย์ป.3]142 kB
Download this file (science6.pdf)science6.pdf[รายชื่อนักเรียนสอบวิทย์ป.6]146 kB

lการคัดเลือกรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558

User Rating:  / 0
Details

แจ้งประชาสัมพันธ์ รร.ในสังกัด อีกครั้งนะคะ 

ตามหนังสือคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 2 ที่ศธ 5109.04154/066 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 แจ้งประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 ไปยังรร.แล้วนั้น


บัดนี้ใกล้กำหนดระยะเวลาในการปิดรับผลงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
จึงขอแจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ส่งผลงานและผลการคัดเลือกไปยังกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาของท่าน รีบดำเนินการ เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ดำเนินการคัดเลือกผลส่งมายังเขตต่อไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 037-232901

ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือและแบบฟอร์มได้ที่ http://kspsk2.circlecamp.comหรือข้อมูลด้านล่างนี้

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนทุกสังกัด สพป. เอกชน สพม. ท้องถิ่น
กศน. และอาชีวศึกษา ในเขตอำเภออรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยาและโคกสูง
ร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง
ดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บไซต์ http://kspsk2.circlecamp.com  
 

หนังสือนำแจ้งรร. ครูดีมีจรรยาบรรณ 2558
ประกาศครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4
แผนผังการส่งแบบเสนอเพื่อขอรับรางวัล

1 แบบเสนอ ประเภท ครู 2558

2 แบบเสนอ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 2558

3 แบบเสนอ ประเภท ผู้บริหารการศึกษา 2558

4 แบบเสนอ ประเภท ศึกษานิเทศก์ 2558

ข้อบังคับ จรรยาบรรณ2556 แนบท้ายประกาศ

ข้อบังคับ แบบแผนพฤติกรรมฯ แนบท้ายประกาศ

์์ืN:ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ ฯ

User Rating:  / 0
Details

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังไฟล็ที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (private.pdf)private.pdf[หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชน]94 kB

TA:การคัดเลือกเด็กดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2559

User Rating:  / 0
Details

สพป.สระแก้ว เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีสระแก้ว" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (book1.pdf)book1.pdf[หนังสือนำ]121 kB
Download this file (book2.doc)book2.doc[เอกสารแนบ]133 kB
   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1 สารสนเทศปี 2564

           สารสนเทศปี 2563

       
         
สารสนเทศปี 2562

         สารสนเทศปี 256112131411

สารสนเทศเป็นรูปเล่ม 2557 2558 2559

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7762962
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
4147
4791
26179
7696835
97257
170549
7762962

IP คุณ : 34.239.177.24
วันนี้: 17-09-2021 เวลา: 17:44