ประชาสัมพันธ์จากเขตฯ

   

หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯเพื่อรับรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558

User Rating:  / 0
Details
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอแจ้งโรงเรียนทุกสังกัด สพป. เอกชน สพม. ท้องถิ่น
กศน. และอาชีวศึกษา ในเขตอำเภออรัญประเทศ วัฒนานคร ตาพระยาและโคกสูง
ร่วมส่งผลงานเพื่อรับรางวัลครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2558 รายละเอียดตามหนังสือแจ้ง
ดาวน์โหลดเอกสารที่ เว็บไซต์ http://kspsk2.circlecamp.com 

หนังสือนำแจ้งรร. ครูดีมีจรรยาบรรณ 2558
ประกาศครูดีที่มีจรรยาบรรณดีเด่น 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4
แผนผังการส่งแบบเสนอเพื่อขอรับรางวัล

1 แบบเสนอ ประเภท ครู 2558

2 แบบเสนอ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 2558

3 แบบเสนอ ประเภท ผู้บริหารการศึกษา 2558

4 แบบเสนอ ประเภท ศึกษานิเทศก์ 2558

ข้อบังคับ จรรยาบรรณ2556 แนบท้ายประกาศ

ข้อบังคับ แบบแผนพฤติกรรมฯ แนบท้ายประกาศ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2559

User Rating:  / 0
Details

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ี 4 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (book.pdf)book.pdf[หนังสือนำ]67 kB
Download this file (book1.pdf)book1.pdf[ประกาศ ม.1]492 kB
Download this file (book2.pdf)book2.pdf[ประกาศ ม.4]236 kB

การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

User Rating:  / 0
Details

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ขอแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  ยื่นหลักฐานเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (IMG_20150811_0002.pdf)IMG_20150811_0002.pdf[ขอรับบำเหน็จบำนาญ]2392 kB

เชิญประชุมคณะทำงานประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

User Rating:  / 0
Details

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอแต่งตั้งคณะทำงานประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 ตามคำสั่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่ 289/2558 ลงวันที่ 23 กรกำาคม 2558 และคำสั่ง สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่ 306/2558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558  โดยขอเชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในวันรที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องบุษราคัม สพป.สระแก้ว เขต 2

การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบาย "ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" และ "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม" ครั้งที่ 3

User Rating:  / 14
Details

สพป.สระแก้ว เขต 2 ขอความอนุเคราะห์จากท่านประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 และรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลของ สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และส่งข้อมูลให้กลุ่มนโยบายและแผน ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แนบไปพร้อมหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 2 ที่ ศธ 04155/ว 2693 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางระบบ e-office แล้ว หากมีข้อสงสัยในการรายงานข้อมูลผ่านระบบ e-MES ให้สอบถามได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน (นางภัทรฎารัตน์  ศิริภักดิ์ เบอร์โทรศัพท์ 081-3983684, นางพรรณวิภา  เทพขาม เบอร์โทรศัพท์ 081-4025771)

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • nid.jpg
  • nj.jpg
  • pa.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

12362

   

new1
19

cover Educational Manual 221x300

หลกสตรอบรม 
active 

80071

   

new1
19

   

256

   

lis

   

145
dlit

คลงnew obec

   

mee

   

istatistik grafik

                                                  ประกันคุณภาพ

   

image

   

sk2low

199412

   

head3 1

   

Logo pracharatSchoolLogo pracharatSchool1

   

20727773 1438031846274074 1145567362 o

20706731 1438057936271465 1072047002 n

   

Untitled

   

       กจกรรม
 fb1456
fb

frame

   

พยากรณ์อากาศวันนี้  

   

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

7232394
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
ทั้งหมด
3143
9185
31273
7139114
185598
279270
7232394

IP คุณ : 3.236.214.224
วันนี้: 25-06-2021 เวลา: 13:16