หนังสือราชการ สพป.สระแก้ว เขต ๒

   

S:การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

User Rating:  / 1
Details

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อม เสนอชื่อนักเรียนและสถานศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ประกาศ สพฐ..pdf)ประกาศ สพฐ..pdf[สิ่งที่ส่งมาด้วย3]392 kB
Download this file (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.pdf)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.pdf[สิ่งที่ส่งมาด้วย2]3492 kB
Download this file (ระเบียบ.pdf)ระเบียบ.pdf[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]1873 kB
Download this file (หนังสือประชาสัมพันธ์ (โรงเรียน).pdf)หนังสือประชาสัมพันธ์ (โรงเรียน).pdf[หนังสือนำ]57 kB

A:การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

User Rating:  / 0
Details

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เชิญชวนสถานศึกษาที่มีความพร้อมเสนอชื่อนักเรียนหรือสถานศึกษาเข้ารับการประเมินฯ โดยส่งแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 037210543-44 ต่อ 20

B:การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

User Rating:  / 0
Details

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ขอเชิญชวนโรงเรียนพิจารณาส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2563 ถึง เวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ 

Attachments:
Download this file (announcement-63.pdf)announcement-63.pdf[ประกาศ สสวท.]162 kB
Download this file (หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การสอบ.pdf)หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การสอบ.pdf[หนังสือนำ]57 kB

โครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

User Rating:  / 0
Details

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 และดำเนินการสมัครสอบให้นักเรียนระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net โดยสมัครผ่านระบบโรงเรียนเท่านั้น รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ปฏิทินสอบนานาชติ 64.pdf)ปฏิทินสอบนานาชติ 64.pdf[ปฏิทินการสอบ]757 kB
Download this file (ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ.pdf)ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ.pdf[หนังสือนำ]83 kB
Download this file (รหัสของโรงเรียน.pdf)รหัสของโรงเรียน.pdf[รหัสเข้าระบบ]98 kB
Download this file (แผ่นประชาสัมพันธ์.pdf)แผ่นประชาสัมพันธ์.pdf[แผ่นประชาสัมพันธ์]1219 kB

D : แจ้งรับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีสระแก้ว" ประจำปี 2564

User Rating:  / 2
Details

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งรับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีสระแก้ว" ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

u6333

   
   

socaisk2

   

emis1

   

ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒  

bossk2

   

รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2  

  • 20.jpg
  • p2.jpg
  • p4.jpg
   

นโยบายสพฐ/สพฐ.วิถีใหม่  

spt2

   

new1