ขั้นตอนการของบประมาณ

กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2 ได้จัดทำขั้นตอนการของบประมาณเพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ทราบ  คลิก

โดย..กวิตา  ทะวาผักแว่น

 

สวัสดีชาวโลก – -‘

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส นี่เป็นเรื่องแรกของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือลบมันได้ แล้วเริ่มการเขียน